BERIKA

Referenser

Bombardier Västerås december 2019

Läraren kunde lära ut på ett bra sätt så att det hela blev intressant. och läste av gruppens förkunskaper och la en lämplig nivå på utbildningen. Läraren var lätt att förstå och hade ett bra tempo


Bra med ett "färdig" excelfil med flikar för olika områden.
Nivån på kursen passade mig bra. Det mesta vi gick igenom kände jag att jag behövde, samtidigt som det inte blev för
krångligt. Det var bara någon del som jag redan kan bra, men den behövde å andra sida andra lära sig mer om.
Pedagogiska övningar i lagom tempo.


En bra förberedd arbetsbok som skickades ut på morgonen innan kursen.
Med hänsyn till tiden 4 timmar, bra/ enkelt med exempel kombinerat med praktisk övning. 

Det var fördel att jag fick skicka in en fil innan påbörjad kurs, där fanns det möjlighet att uttrycka vad man specifikt ville
lära sig. Samt även att det finns möjlighet att ställa frågor även efter avslutad kurs.
Bra bred bild över Excells olika funktioner
Har fått en hel del bra tips hur jag kan göra saker på enklare sätt i Excel och kunskap om man skapar och använder Pivottabeller.

Läkargruppen Örebro januari 2018

Toppenbra dag, bra nivå inom flera områden.
Bra innehåll i utbildningen. Pedagogisk lärare.
Mycket bra utbildning med bra utbildare, fick svar på mycket! Skulle gärna vilja gå en fortsättning:)
Bra att vi fick spara materialet vi jobbade med så att man kan gå tillbaka och titta själv.
Bra övningar.
Mycket bra upplägg, med rutiner/exempel att arbeta i.
Vad är du särskilt nöjd med i utbildningen?
Pivottabeller och pivotdiagram.
Läraren lyssnade på vad vi ville lära oss och tog det i bra takt. Fick göra bra övningar.
Enkla tips Pivottabellsförklaring och övningar utifrån det
Utlärning av Pivotabell, upplägget och bra utbildare.
Vad tycker du var mindre bra?
För kort utbildningtillfälle.
Kan inte komma på några just nu.

MaintPartner Karlskoga november  2017

Var med och väntade på alla. Var väl behjälplig.
Bra utlärningsförmåga och mycket kunskap, tycker kursen gick fram på ett lagomt snabbt och förståeligt sätt.
Utbildaren var mycket påläst och duktig på att lära ut.
Kunskapen på Utbildaren är det inget att tvivla på och sakligt och pedagogiskt framfört, dessutom samarbetsvillig när
det gäller frågor mm.
Tog tid o lyssnade .
Motivera dina svar
Bra övningsuppgifter som man har nytta av i sitt arbete och även fritiden.
Jag är vän av utbildningsmatrial där man kan bläddra och gå tillbaka för att se vad man har gjort för uppgifter och
använda för att repetera, men vi är alla olika!
Pivot tabellerna samt länkning från webben som tex, valutakurser. Även att referera till andra blad och dokument för
hantering av data var bra.
Den gav mig mycket ny info och bra verktyg för framtida jobb
Har inget att tillägga tyckte det funkade bra, inget speciellt stack ut mer än något annat.

SAAB Group Arboga december 2019

Han lyssnade och besvarade våra frågor och löste de problem vi har. Jag tycker att i stort var det grundfunktioner i excel
som jag behövde, som jag inte visste fanns.
Extremt kunnig i programvaran.
Frågor och problem dök upp under tiden och Bertil löste det utan problem och på ett pedagogiskt sätt.
Materialet var bra i sin enkelhet, var förberett för de övningar vi skulle göra. Smidigt.
Väl förberett och bra anpassat till gruppens förkunskaper.
Vi var en grupp med ganska stor skillnad i excelkunskap. Tyckte att alla ändå verkade hänga med på senare delen när
det blev mera "avancerat".
Alla funktioner som jag inte förstått att jag hade tillgång till. De är lätta att applicera i de flesta arbeten. Att skapa diagram
och pivottabeller var intressant och mycket användbart i arbetsuppgifter med den typen av data, jag trodde inte att det var
så enkelt, det låter jätteavancerat.
Övningarna.
De "tips och tricks" man fick till sig som gör att arbetet förenklas

Huurre Västerås mars 2019

Mycket bra framförande och kommunikation
Jag är mycket nöjd med utbildningen och lärde mig mycket.
Utbildaren kunde svara på alla våra frågor. Lagom tempo för att alla skulle hänga med.
Tycker att han var väldigt lätt att lyssna på och man blev intresserad av det han lärde ut.Han hade en bra
utlärningsförmåga.
Lagom tempo, pedagogisk, kunde förklara
Motivera dina svar
Lättlärt och bra!
Användbart även i framtiden.
Det var bra då jag inte kunde något om excel tidigare.
Han försökte uppfylla vad vi skrev på den första enkat vi fick om vad vi vill från kursen.
Bra och användar info
Upplägget, enkelt att följa med.
Att jag fick dom verktyg som jag behövde för att utföra mitt arbete på bästa sätt.
Allt. Nu vet jag vad excel är och vet lite mer om hur det funkar. Han var bra på att visa hur det funkar och var väldigt lätt
att lyssna på. Bra på att lära ut.
Jag har lärt mig saker och förstår excel lite bättre

Hasselfors Garden Örebro oktober 2016

Det var sakligt och lättbegripligt - Positiv och lyhörd. Bra pedagog! - Gick lite snabbt fram ibland - Mycket bra! Både grunder och anpassat efter våra behov - Kunnig och lär ut på ett lättförståeligt sätt
Det var upplagt i ett bra flyt, det ena gav det andra - Mycket bra, hade velat ha något kompendium att anteckna i- Som stöd i undervisningen men svårt att komma ihåg allt i senare skede
- Var strukturerad så man hängde med - Anpassningen till gruppens behov - Bra innehåll och pedagogiskt. Lätt att hänga med och inte för invecklat - Mycket nytt- Kul och se många nya funktioner- Att vi gick igenom flertalet funktioner/arbetsförslag- Att få lära mig makron och att göra pivottabell- Bra, pedagogisk, engagerad utbildare- Hann med mycket på en dag. Pivotdelen blir användbar- Leta rad- Jag fick vad jag bad om- Lärt mig mycket om lite. Bra grund att bygga vidare på- Det var mycket nytt för mig som gav mersmak och var användbart