BERIKA

Kursinnehåll i Microsoft Access

Använder du Excel för att skapa och använda databaser, men har en känsla av att det kanske går att nå upp till en ny och högre nivå? Då är det dags att upptäcka Access. Du kommer lära dig vad en relationsdatabas rent funktionsmässigt och hur tabeller, frågor, formulär och rapporter skapas. Du kommer att kunna skapa en relationsdatabas i Access.

Access Grundutbidning  ( 8 timmar )

 

 • vad är en databas
 • starta programmet
 • öppna databas
 • programfönstret
 • ge kommandon
 • hjälpfunktionen
 • navigeringsfönstret
 • nytt gränssnitt i programmet
 • avsluta programmet

Tabeller

 • skapa en tabell
 • definiera fält
 • definiera primärnyckel
 • skapa index
 • redigera data
 • ändra tabelldesign
 • ändra utformning av datablad
 • spara databasen
 • importera tabell från Excel
 • kopiera, spara och exportera tabell
 • summor och växlande bakgrundsfärger i datablad

Indatakontroller och relationer

 • fältegenskaper
 • relaterade tabeller
 • uppslagsguiden

Filter och urvalsfrågor

 • skapa filter
 • skapa urvalsfrågor
 • urvalsvillkor
 • sortera poster
 • relationer
 • referensintegritet

Beräkningar och parameterfrågor

 • beräkningar i frågor
 • parameterfrågor

Formulär

 • skapa formulär
 • snabbformulär
 • formulär med underformulär
 • länkade formulär
 • redigera formulär

Rapporter

 • skapa rapport
 • beräkningar i rapporter
 • förhandsgranska
 • publicera på webben


Access fortsättningsutbildning ( 12 timmar )


Du kommer i fortsättningskursen lära dig skapa avancerade formulär och göra egna tillämpningar med hjälp av makron. Du lär dig att på egen hand utveckla avancerade databassystem.


Repetition

 • tabeller
 • frågor
 • filter
 • formulär
 • rapporter

Databasdesign

 • databasen, en modell av verkligheten
 • definiera krav
 • datamodellering
 • normalisering
 • referensintegritet
 • skriva ut relationer
 • skydda databas med lösenord

Avancerade frågor

 • parameterfrågor
 • redigeringsfrågor
 • korsfrågor

Importera, exportera och länka data

 • importera data
 • exportera data
 • länkade tabeller

Makro (Nytt makroverktyg)

 • skapa makro
 • redigera makro
 • köra makro
 • makrogrupp

Avancerad formulärhantering

 • avsnitt i formulär
 • beräknade kontroller
 • flikar
 • list och kombinationsrutor
 • kryssrutor och alternativknappar

Access och Internet

 • skapa hyperlänkar
 • spara som HTML

Accesstillämpningar

 • menyformulär
 • startdialogrutan
 • skapa MDE-fil
 • komprimera och reparera en databas