BERIKA

Kursinnehåll i Microsoft Excel

Utbildningen syftar till att höja kompetensen i Excel. Detta ger en ökad trygghet och ett bättre självförtroende. Utbildningen vänder sig till alla målgrupper för bl.a. ekonomer, HR eller projektledare. Målet är att ge ökade kunskaper och insikter om datorhantering, samt hur jag på bästa sätt använder mig av dessa kunskaper.

Excel Grundutbidning  ( 8 timmar )


Miljön i Excel

 • Utseende i Excel
 • Verktygsfält
 • Hjälpfunktioner
 • Markören, Markering och förflyttning
 • Kopiera och flytta innehåll
 • Formatera celler
 • Skapa serier och autofyll
 • Skapa egna formler och beräkningar

Diagram

 • Skapa diagram
 • Redigera diagram
 • Byta diagramtyp
 • Diagramalternativ
 • Diagram på eget blad

Listor

 • Skapa egna listor
 • Låsa rad- och kolumnrubriker
 • Autofilter
 • Anpassat autofilter
 • Sortera lista efter ett eller flera fält

Tabeller

 • Omvandla lista till tabell
 • Tabellinställningar

Formler

 • Vad är en formel och flera exempel
 • Summeringar
 • Medelvärden
 • Min och Max
 • Hantera flera funktioner
 • Länkar

Excel fortsättningsutbildning ( 12-16 timmar )


Repetedition av grunder

   • Förhandsgranska
   • Sidhuvud och sidfot
   • Utskrift av rubrikrad på alla sidor
   • Ändra marginaler
   • Hantera sidbrytningar

   Formatering

   • Talformat
   • Specialformat
   • Autoformat
   • Villkorsstyrd formatering
   • Skydda celler
   • Dataverifiering

   Utskrift

   • Utskriftsformat
   • Utskriftsområde
   • Utskriftsrubriker
   • Rapportbehandling

   Formler & funktioner

   •  Absolut & relativa cellreferenser
   • Namnge celler och områden
   • If satser (OM)
   • Kapslade funktioner
   • Letarad
   • Spåra ändringar

   Flera blad & böcker

   • Hyperlänkar
   • Referenser till andra blad och arbetsböcker
   • 3D Kalkyl

   Listor

   • Skapa egna listor
   • Avancerat filter
   • Delsummor
   • Leta upp i listor

   Tabeller

   • Omvandla lista till tabell
   • Tabellinställningar
   • Namnge tabell
   • Skapa relationer mellan tabeller

   Pivottabeller

   • Vad är en pivottabell?
   • Gruppera
   • Pivotdiagram
   • Utforma en pivottabell
   • Uppdatera

   Dashboard

   • Skapa ett dashboard
   • Lägga till diagram i dashboard
   • Lägga till och koppla utsnitt i dashboard

   Makron

   • Vad är ett makro
   • Spela in makro
   • Köra makro
   • Redigera makro

   Datautbyte (Vid behov)

   • Export till andra program
   • Inbäddade och länkade objekt
   • Textfiler
   • Databaser
   • Fjärrlänkar
   • Webbfråga