BERIKA

Kursinnehåll i Microsoft PowerPoint

Utbildningen syftar till att höja kompetensen i PowerPoint.

En bra PowerPoint-presentation ökar både kunskapen och intresset för det du vill berätta. Vi lär dig använda alla verktyg i programmet – samt bjuder på en hel del praktiska tips. Målet är att ge ökade kunskaper och insikter om datorhantering, samt hur jag på bästa sätt använder mig av dessa kunskaper.

PowerPoint-utbidning  ( 8 timmar )Hantera presentation

 • anpassa menyer och verktygsfält
 • skapa presentation
 • infoga och ta bort bild
 • bläddra mellan bilder och byta bildlayout
 • spara, stänga och öppna presentation
 • zooma
 • arbetslägen
 • använda formgivningsmallar
 • sortera, kopiera och flytta bilder i bildsortering
 • skriva ut presentation och åhörarkopior

Texter

 • skriva, redigera, flytta och ta bort text
 • formatera text och platshållare
 • arbetsläget disposition
 • infoga och anpassa punktlistor
 • indrag, tabbar, radavstånd och stavning
 • hämta format
 • bildbakgrunden
 • Objekt

Ritverktyg

 • infoga, byta och formatera figur
 • flödesscheman och kopplingar
 • flytta, kopiera, duplicera och skriva text i objekt

ClipArt och Bilder

 • söka och infoga bilder från ClipArt och fil
 • flytta, redigera, kopiera, ta bort och duplicera bild
 • infoga WordArt-objekt

Diagram

 • Microsoft Graph
 • databladet
 • skriva diagramdata
 • infoga och utelämna rader och kolumner
 • diagramtyper och diagramalternativ
 • importera data och diagram från Excel

Tabeller

 • infoga tabell hantera tabell
 • ändra tabellutseende
 • rita egen tabell

Organisationsscheman

 • infoga och redigera organisationsscheman
 • formatera text, figur och struktur

Bildspel

 • starta och avsluta bildspel
 • inställningar för bildspel, bildväxling, bildövergång och animering
 • dölja bild