BERIKA

Kursinnehåll i Microsoft Word

Utbildningen syftar till att höja kompetensen i Word.

Nästan alla arbetar med ordbehandlingsprogrammet Word, men inte fullt lika många utnyttjar alla de användbara funktionerna som gör Word till ett komplett program för de som jobbar med texter.

Wordl Grundutbidning  ( 8 timmar )


Innehåll Word Grundkurs Grunder

 • Introduktion programfönster och gränssnitt
 • Snabbåtkomstfältet
 • Vanliga inställningar
 • Berätta vad du vill göra – direkthjälp
 • Mus- eller pekläge

Hantera dokument

 • Filformat och konvertering
 • Skapa, öppna och spara dokument
 • Återuppta läsning
 • Skriva text
 • Olika visningslägen
 • Växla mellan dokument
 • Dela

Redigera text

 • Markera, infoga, redigera och ta bort text
 • Flytt och kopiering
 • Klistra in med förhandsgranskning
 • Ångrafunktionen
 • Kontrollera stavning och grammatik
 • Autokorrigering
 • Byggblock
 • Smart uppslag

Teckenformat

 • Byta teckensnitt och storlek
 • Ändra färg och stil
 • Färgöverstrykning
 • Hämta format
 • Återställa format
 • Snabbformatering

Styckeformat

 • Justering av text och indrag
 • Radavstånd
 • Punktlistor och numrerade listor
 • Teman

Utskriftsformat

 • Skriv ut
 • Förhandsgranska
 • Ändra marginaler
 • Liggande utskriftsformat
 • Sidnumrering
 • Sidhuvud och sidfot

Bilder

 • Infoga och redigera bild från fil
 • Infoga och redigera Onlinebilder
 • Infoga onlinevideo
 • Infoga skärmbild
 • Nya bildfunktioner

Tabbar

 • Hantera olika typer av tabbar
 • Ändra och ta bort tabbar

Tabeller

 • Skapa tabeller
 • Använda teman
 • Formatera tabelle

Word fortsättningsutbildning ( 12 timmar )


Har du uppfattat de fantastiska möjligheterna som Word kan erbjuda, men kanske upplever att du inte kommer vidare till nästa nivå på egen hand? Genom vår fortsättningsutbildning i Word tar du klivet mot att utnyttja programmets hela potential.


Kort repetition av Grunder

 • Programfönstret – användargränssnitt
 • Snabbåtkomstfältet
 • Vanliga inställningar
 • Berätta vad du vill göra - direkthjälp

Gå vidare med Word

 • Texteffekter
 • Läsvy
 • Navigeringsfönstret
 • Söka och ersätta format och specialtecken
 • Visa och dölja rubriker
 • Infoga symboler, datum/tid
 • Autokorrigering
 • Smart uppslag
 • Använda snabbdelar

Mer om format

 • Styckeformat
 • Indrag och tabbar
 • Kantlinjer och mönster
 • Radera format
 • Dokumenttema

Sidhantering

 • Sidhuvud/Sidfot
 • Hantera spalter
 • Hantera avsnitt
 • Annorlunda förstasida
 • Infoga försättsblad
 • Innehållsförteckning och index

Tabeller

 • Skapa tabell
 • Formatera tabell
 • Beräkna i tabell
 • Upprepa rubrikrader
 • Snabbformat

Formulär

 • Skapa formulär med innehållskontroller
 • Ändra formulär
 • Formulärskydd

Introduktion till mallar

 • Skapa och hantera formatmall
 • Skapa och redigera dokumentmall
 • Infoga fältkoder

Samarbeta i Word

 • Spåra ändringar
 • Granska ändringar och kommentarer
 • Jämföra och sammanfoga dokument
 • Skrivskydda och lösenordsskydda dokument
 • Samredigering
 • Delning

Grafik

 • Infoga och redigera SmartArt
 • Infoga och redigera bilder
 • Bildverktyg
 • Infoga skärmklipp
 • Infoga onlinevideo

Introduktion till koppla dokument

 • Skapa standardbrev
 • Mottagare och koppling
 • Urval av poster
 • Kuvert och etiketter